Eastern White Hexagon Stone Mosaics Marble Mosaic Tiles MS-MLMEW044